Výstava Tereza Trulíková | Masquerade

Pro tvorbu Terezy Trulíkové jsou důležitá tři slova: symbolika, barevnost a rozmanitost. Každý její obraz v sobě ukrývá symboly, které se mnohdy v její tvorbě opakují. Tyto symboly představují již jisté malířské gesto. V dílech zároveň používá svá oblíbená barevná schémata a kombinace, které mají za úkol u každého obrazu vyvolat konkrétní pocit jen z prostého pohledu na něj. Míchání a tvoření vlastních odstínů barev je pro autorku jednou z nejdůležitějších složek při procesu malby. Třetí symbol rozmanitosti představuje myšlenku, kdy každé dílo má mít svůj vlastní příběh a takové příběhy se v obrazech mohou prolínat, nikdy však opakovat. Inspiraci do svých děl čerpá ze svých vnitřních fantazií, pokroucených vzpomínek a objektů, které jsou jak ze skutečného okolí, tak z paměti autorky. Následně tyto získané objekty staví do zcela nových kompozic bez ohledu na to, zda se k sobě přirozeně hodí nebo ne.

UDÁLOST NA FACEBOOKU

Výstava Jana Růžková | …krajinou…

BcA. Jana Růžková (*1990) se ve své tvorbě zaměřuje na osobní zážitky z dětství v České Kamenici a cest po Německu, Rakousku a Izraeli. Cílem prací je zachytit nekonečný prostor krajiny – barvy, struktury, vrstvení, teplo, sucho, vůně, prázdnotu…

Výstava Věra Karger | Obrazy bez názvu

Věra Karger výtvarně tvoří již od studií na gymnáziu v Kroměříži, na které navázala léta strávená v Olomouci při studiu výtvarné výchovy a germanistiky. Od té doby pracuje jako učitelka na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.
 
Autorka se věnuje především olejomalbě, kresbě uhlem, suchým pastelem a tuší. V kresbě techniky ráda kombinuje. Hlavním námětem je vnější prostor, ke kterému časem přibyly i vnitřní místnosti a průhledy. Ztvárnění není nijak popisné, naopak si libuje ve zkratce a energickém rytmu čar, které se prolínají na pokraji abstrakce.
 
Výstava „Obrazy bez názvu“ se ve výběru prací soustředí na poslední čtyři léta, kdy hraje hlavní roli rytmus tahů na obrazech. Autorka již nemá ambice představovat divákovi konkrétní poznatelný prostor, ale soustředí se na rytmické ztvárnění čar, energií a průhledů. Hustě propracovaná plocha je také výzvou divákovu vnímání. Vzhledem k abstraktní podobě většiny prací, nejsou uvedeny ani žádná konkrétní jména obrazů, což se odráží i v názvu celé výstavy – „Obrazy bez názvu“. Aktivita pojmenovávání a konkretizování (je-li potřeba) je ponechána zcela na pozorovateli a jeho vnímání.

Termín konání výstavy: 11.7. – 31. 8. 2022

Vernisáž: pondělí 11. 7. 2022 | 16:30
 

Výstava | Fakulta tělesné kultury slaví 30 let v pohybu

Koláže ze současných i historických fotografií mapují třicetiletou cestu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Výstava se zaměřuje letní a zimní kurzy, které jsou pro fakultu charakteristické, dále pak výukové prostory, velký posun v materiálovém zabezpečení nebo na vývoj Výcvikového střediska Pastviny, kde se odehrává většina praktické výuky. Nahlédněte do míst, kde se učí pohybem a oslavte 30 let #ftkup.

Termín konání výstavy: 1. – 30. června 2022

 

Výstava Tomáš Machač | Kde zmizeli ptáci?

Tomáš Machač (*1999) v současnosti studuje Teorii a dějiny výtvarných umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve svém volném čase se věnuje kreativní tvorbě jako ilustraci či fotografii. Mimo jiné ho také fascinují fantasy a sci-fi náměty jakými jsou andělé a démonické bytosti či dystopické vize budoucnosti, které se promítají do jeho další tvorby.

Výstava vznikla jako výsledek zájmu o pochmurná dystopická témata a dokumentaci uhynulých živočichů, kteří byli nalezeni v městské zástavbě nebo v blízkém okolí měst. Smrt tohoto druhu nás obklopuje na každém kroku den co den, avšak pokud se jedná o jiný druh, než je ten lidský, málokomu to není lhostejné. Cílem výstavy je tedy věnovat pozornost čím dál většímu úhynu zdánlivě nepodstatných živočišných druhů, jako jsou například ptáci, kdy tento úbytek nevyhnutelně vede k narušování vah ekosystému naší planety.

Termín konání výstavy: 4. – 22. 4. 2022

Vernisáž: 4. 4. 2022 | 16:30
 
 

Výstava Amelie Slavíková | Kolik chceš, tolik máš očí otevřených

Amelie Slavíková (*2001), původem z Prahy, je studentkou prvního ročníku uměnovědných studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. K tvorbě byla vedena rodiči již odmalička, aktivně však maluje šest let. Nejraději zabředává do hlubin své hlavy, která ukrývá bujnou fantazii i silné strachy. Skrze svou tvorbu se snaží ukázat, co na světě vidí, miluje i nenávidí. Obrazy reflektují její pohled na společnost, město a lásku. Nejraději pracuje kombinovanou technikou, kdy používá od vodových nebo olejových barev přes fix až po uhel či křídu. Do svých děl také vpisuje autorské texty.
 
Termín konání výstavy: 8. 3. – 1. 4. 2022
Vernisáž: 8. 3. 2022 | 17:00
 
 
Tři obrazy jsou prodejní a celý výtěžek z jejich prodeje se autorka rozhodla věnovat na podporu Ukrajiny. Obraz(y) lze rezervovat na pokladně UPointu nebo kontaktujte Studium Artium. K odebrání budou připraveny po skončení výstavy 1. dubna.
 

Výstava Aneta Havlíková | Sama doma

Aneta Havlíková (*1986) pochází z Olomouce a v současnosti žije v Praze. Po absolvování bakalářského oboru Dějin umění na Univerzitě Palackého v Olomouci (2006-2009) studovala magisterský obor Kunstgeschichte na Philosophische Fakultät TU Dresden (2010-2012). V současné době Aneta pracuje v administrativě, hraje v garážové kapele JARKA na bicí a vytváří kresby a malby, ve kterých je stěžejním tématem člověk ve svých
nejrůznějších podobách.
 
Aneta se výtvarné činnosti věnuje od útlého věku. Jediná její tvůrčí pauza trvala asi od 15. do 30. roku. Toto tvůrčí intermezzo vzešlo během navštěvování malířské přípravky na vysokou školu, kde ji kreslení lebek a zátiší od tvorby začalo odrazovat. Celou situaci umocnilo následné studium dějin umění, které posílilo tvůrčí krizi. Chvíli trvalo, než překonala pocit, kdy “ten, kdo maluje, musí dělat velká bombastická díla”. Radost z tvůrčího procesu se opět vracela skrze malé deníkové kreseb, které se pro ni staly odrazovým můstkem k větším formátum a posléze i k malbě. Osobně si myslí, že “je nutné se z toho pocitu dostat, vykašlat se na něj, protože je vždycky lepší něco tvořit, než netvořit nic a nemít tudíž ani co posuzovat”.
 
Termín konání výstavy: 1. – 30. 11. 2021
Vernisáž: 1. 11. 2021 | 16:30
 
 

Výstava Tereza Pašková | Domovu daleko, srdci blízko

Tereza Pašková (*1994) je původem z Ostravy, ale vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Zoologie. Díky tomuto studiu, doplněnému pedagogickým minimem, měla s trochou štěstí a patřičným úsilím možnost vyjet do zahraničí na různé stáže. Prvním výjezdem byl pouze několikadenní, ale přesto velmi přínosný, pobyt na Ukrajině v Charkově, kde vypomáhala na záchranné stanici netopýrů. Posléze vycestovala na Bali, kde s dalšími lidmi z organizace Greenboks.org tvořila environmentální program pro děti zabývající se změnou klimatu. Letos, tj. v roce 2021 Tereza vyrazila na 3 měsíce do Řecka, aby se věnovala mořské biologii v organizaci „Archipelago Institute of Marine Conservation“.

Fotografování ji bavilo od malička – příkladem jí byl otec Eduard Pašek. Více se ale focení začala věnovat až na vysoké škole. „Myslím, že fotografie je dobrá příležitost nejen zachovat vzpomínky, ale také předat nějakou zprávu, myšlenku jiným lidem“, říká Tereza.

Vernisáž výstavy 29. 9. 2021 v 16:30. Výstava potrvá do 27. 10. 2021.

Výstava Naďa Máčalová | Vodní

Barevná
nebarevná
dynamická
klidná
živá
přítomná
mizející
malba.
 
Maluji vzpomínky, maluji asociace, maluji místa.
Maluji nárazově, čímž vznikají barevné celky, které se od sebe liší jak námětem, tak i barevností.
Objeví se růžový cyklus, později modrý a čas od času i černý.
Různě se mezi sebou mísí a točí.
Soubor prací se dá popsat různými slovy, v každém vzbuzují jiné pocity, u někoho možná i vzpomínky na určité místo.
Část malovaných prací převádím do formy tetování na kůži, a tak nosí lidé barevná políčka VOD•NÍ s nádechem krajiny.
 
Naďa Máčalová 
* 1992 
 
Vzdělání
 
2017 – 2018 Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarnou výchovu, PdF Univerzita Palackého v Olomouci
2015 – 2017 Ateliér tělového designu, FaVU Vysoké učení technické v Brně, magisterský program
2011 – 2015 Výtvarná tvorba pro ZUŠ a SŠ, PdF Univerzita Palackého v Olomouci, bakalářský program
 
 
Výstavy
 
2017 Diplomanti FaVU, kolektivní výstava, Dům Pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna
2016 Samostatná výstava Tam, kam se dívají, Galerie Cyril, Prostějov
2016 Výstava KVV UP Olomouc, Mezičas, Konvikt, Olomouc
2016 Doprovodný program výstavy Movere – Ttoota, Dům umění města Brna
2014 Společná výstava Olomoucké děvy, Galerie u Mloka, Olomouc
 
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 14. 7. 2021 od 17:00.
Výstava potrvá do 24. 9. 2021.
 

Výstava Když nerostou | Chaoscompany

Když nerostou. Když se prostě nedaří tvořit, protože život se zastavil. Pocity frustrace, uzavření se do sebe, problém s motivací. Jaké jsou vlastně naše vize do budoucna?

Nejen tyto emoce a prožitky vtiskli autoři Dosy Doss a Věra Kopková z umělecké skupiny Chaoscompany do svých děl. Ta byla vytvořena v průběhu let 2020 až 2021, tedy v období, kdy celý svět paralizovala pandemie COVID – 19. Stejně tak byla paralyzovaná tvorba umělců.

Myšlenky, pocity a vnitřní pochody spojené s absencí normálního života konzervovali autoři ve vystavených malbách a ilustracích. Jedno z děl tak například představuje naději, jiné zase těžké pocity, kdy autor tvořil přímo během prodělávání koronaviru.

Mgr. Věra Kopková

Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci. Zabývá se převážně olejomalbou, ilustrací a kresbou. Často experimentuje s různými technikami a médii jako malba na tělo, UV instalace, land art, street art a další.

Kromě klasických pláten se také zabývá tvorbou ve veřejném prostoru i interiéru ať už malířsky či sochařsky. Svou tvorbou chce autorka vyjádřit své vnitřní pohnutky zaměřené na téma existencialismu, nihilismu, přírody a jejích cyklů ve vztahu k lidským prožitkům.

Dosy Doss

Pod tímto jménem vystupuje Mgr. Jiří Dosoudil, který je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci. Ten se nejvíce věnuje malbě sprejem a akrylem. Působí převážně na poli street artu, kde vytváří velkoformátové nástěnné malby. Zabývá se však i dalšími výtvarnými disciplínami jako je grafika a prostorová tvorba, zajímá se také o intermediální projekty, ve kterých pracuje například s videem.

V jeho malbě se objevují kresebné prvky, důraz klade na linii. Často kombinuje více výtvarných technik a neomezuje se na klasické formáty. Pracuje s různými materiály, obvykle náhodně nalezenými. Náhoda, hra, experiment, dynamika, struktura to jsou prvky, které obsahuje autorova tvorba. Nezajímá se o realitu inspiruje ho surrealismus, lidská psychika. Hlavním zdrojem je také příroda.

 

Chaoscompany: Když nerostou

Výstava 1. 6. – 5.7. 2021

Vernisáž 1.6. 2021 v 17:00

Výstava Na poli a za barákem | Monika Beková

Monika Beková (1986) je olomoucká umělkyně, kurátorka, antikvářka a výtvarná pedagožka, náruživá pěstitelka pokojovek a majitelka dvou koček. V letech 2014 až 2017 kurátorka Galerie W7, spolu s Kateřinou Barabášovou členka intermediální skupiny Krmení (2008-2011), absolventka Střední školy uměleckých řemesel v Brně a Katedry výtvarných umění na Univerzitě Palackého v Olomouci (2006 – 2016), kde organizovala několik ročníků společných výstav studentů UP. V rámci projektu Umění ve veřejném prostoru vedla sérii řízených rozhovorů o umění ve veřejném prostoru s umělci a teoretiky (publikováno 2014). Od roku 2009 pravidelně pořádá kočovné výtvarné sympozium, aktivně tvoří a vystavuje. V roce 2016 působila jako garantka odvětví výtvarného umění, kulturního a uměleckého vzdělávání v projektu Mapování kulturního a kreativního průmyslu v Olomouci. V roce 2017 navázala spolupráci s nadací ALF (Anna Lindh Foundation), díky které se stalo Divadlo na cucky spolu s Galerií W7 součástí mezinárodní sítě. V roce 2019 navázala spolupráci s Akademií výtvarných umění v Krakově a v roce 2020 s galeriemi na Islandu. Kromě koordinace galerie zaštiťuje realizace rezidenčních pobytů v Olomouci a v Laškově, které Galerie XY nabízí. Kurátorsky se zaměřuje na současnou malbu, kresbu, grafiku a prezentaci architektury.
 
Ve své tvorbě se věnuje kresbě, malbě, grafickým technikám, fotografii a akčnímu umění. Obsahově se Monika zaměřuje na témata z každodenního života, co nás obklopují a dotýkají se nás. Hlavním zájmem pro ni jsou jejich vnitřní vztahy a vzájemná interakce, nacházení krásy v nehezkosti, podaná ať na papíře, v prostorové instalaci nebo zprostředkovaná prostřednictvím performance.
 
Na první výstavě v akademickém roce 2020/21 se můžete seznámit s pracemi z nedávné doby, vytvořenými právě na sympoziu pořádané na jižní Moravě nebo pod Kralickým Sněžníkem. Výstava potrvá do 25. 10. 2020.
 
Monika Beková: Na poli a za barákem
Výstava: 21. 9 – 25. 10. 2020
Vernisáž: 21. 9. 2020 v 16:30
Kurátor: Petr Boris Holouš
 
 

Březnová výstava Martina Vernera – Úhel pohledu

Přijďte se podívat na výstavu Martina Vernera, absolventa katedry slavistiky FF UP (2011–2016). Sjednocujícím prvkem jeho práce je zachycení jedinečnosti a kouzla okamžiku. Dominující melancholické kompozice umocněné černobílou fotografií evokují pocit osamění a ticha. Samota, téma, které se dotýká každého z nás: lze ještě najít místo, kde je člověk opravdu sám? A dokážeme být vlastně v dnešní době sami se sebou a sami sebou? Na výstavě je představen průřez dosavadní tvorbou, rozdělen do několika celků.

Výstava, kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci se Studium Artium, potrvá do do 27. března 2020.

Únorová výstava Věry Kopkové s názvem Spojení

Během měsíce února vás zveme výstavu umělkyně Mgr. Věry Kopkové pod názvem “Spojení”. Výstavu jsme pro vás připravili ve spolupráci s olomouckou uměleckou skupinou Chaos Company

Ve výstavě “Spojení” se autorka věnuje tématům jako jsou identita, mezilidské vztahy, propojení člověka s přírodou a tělesnost. Ty zpracovává formou olejomalby nebo ilustrace. Věra Kopková je absolventkou Univerzity Palackého a od roku 2012 členkou Chaoscompany.art. Autorka se primárně zaměřuje na olejomalbu, ilustrování, sochařství a experimentování s uměním. Zajímá se o témata jako jsou existencialismus, nihilismus, příroda a její cykly ve vztahu k lidským prožitkům.

Více o autorce a výstavě se dočtete v článku na Žurnálu UP.

Výstavu si v UPointu můžete zcela zdarma prohlédnout až do 28. února. ©  UPoint – Informační centrum a obchod UP | 2015 — 2020 | admin