Výstava Jana Růžková | …krajinou…

BcA. Jana Růžková (*1990) se ve své tvorbě zaměřuje na osobní zážitky z dětství v České Kamenici a cest po Německu, Rakousku a Izraeli. Cílem prací je zachytit nekonečný prostor krajiny – barvy, struktury, vrstvení, teplo, sucho, vůně, prázdnotu…


©  UPoint – Informační centrum a obchod UP | 2015 — 2020 | admin