Výstava Když nerostou | Chaoscompany

Když nerostou. Když se prostě nedaří tvořit, protože život se zastavil. Pocity frustrace, uzavření se do sebe, problém s motivací. Jaké jsou vlastně naše vize do budoucna?

Nejen tyto emoce a prožitky vtiskli autoři Dosy Doss a Věra Kopková z umělecké skupiny Chaoscompany do svých děl. Ta byla vytvořena v průběhu let 2020 až 2021, tedy v období, kdy celý svět paralizovala pandemie COVID – 19. Stejně tak byla paralyzovaná tvorba umělců.

Myšlenky, pocity a vnitřní pochody spojené s absencí normálního života konzervovali autoři ve vystavených malbách a ilustracích. Jedno z děl tak například představuje naději, jiné zase těžké pocity, kdy autor tvořil přímo během prodělávání koronaviru.

Mgr. Věra Kopková

Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci. Zabývá se převážně olejomalbou, ilustrací a kresbou. Často experimentuje s různými technikami a médii jako malba na tělo, UV instalace, land art, street art a další.

Kromě klasických pláten se také zabývá tvorbou ve veřejném prostoru i interiéru ať už malířsky či sochařsky. Svou tvorbou chce autorka vyjádřit své vnitřní pohnutky zaměřené na téma existencialismu, nihilismu, přírody a jejích cyklů ve vztahu k lidským prožitkům.

Dosy Doss

Pod tímto jménem vystupuje Mgr. Jiří Dosoudil, který je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci. Ten se nejvíce věnuje malbě sprejem a akrylem. Působí převážně na poli street artu, kde vytváří velkoformátové nástěnné malby. Zabývá se však i dalšími výtvarnými disciplínami jako je grafika a prostorová tvorba, zajímá se také o intermediální projekty, ve kterých pracuje například s videem.

V jeho malbě se objevují kresebné prvky, důraz klade na linii. Často kombinuje více výtvarných technik a neomezuje se na klasické formáty. Pracuje s různými materiály, obvykle náhodně nalezenými. Náhoda, hra, experiment, dynamika, struktura to jsou prvky, které obsahuje autorova tvorba. Nezajímá se o realitu inspiruje ho surrealismus, lidská psychika. Hlavním zdrojem je také příroda.

 

Chaoscompany: Když nerostou

Výstava 1. 6. – 5.7. 2021

Vernisáž 1.6. 2021 v 17:00©  UPoint – Informační centrum a obchod UP | 2015 — 2020 | admin