Výstava Tereza Trulíková | Masquerade

Pro tvorbu Terezy Trulíkové jsou důležitá tři slova: symbolika, barevnost a rozmanitost. Každý její obraz v sobě ukrývá symboly, které se mnohdy v její tvorbě opakují. Tyto symboly představují již jisté malířské gesto. V dílech zároveň používá svá oblíbená barevná schémata a kombinace, které mají za úkol u každého obrazu vyvolat konkrétní pocit jen z prostého pohledu na něj. Míchání a tvoření vlastních odstínů barev je pro autorku jednou z nejdůležitějších složek při procesu malby. Třetí symbol rozmanitosti představuje myšlenku, kdy každé dílo má mít svůj vlastní příběh a takové příběhy se v obrazech mohou prolínat, nikdy však opakovat. Inspiraci do svých děl čerpá ze svých vnitřních fantazií, pokroucených vzpomínek a objektů, které jsou jak ze skutečného okolí, tak z paměti autorky. Následně tyto získané objekty staví do zcela nových kompozic bez ohledu na to, zda se k sobě přirozeně hodí nebo ne.

UDÁLOST NA FACEBOOKU©  UPoint – Informační centrum a obchod UP | 2015 — 2020 | admin