S ohledem na aktuální situaci se doba odeslání e-shopových zásilek může prodloužit. Všechny zásilky budeme odesílat, jakmile to bude možné. Děkujeme za pochopení.
Demo

Březnová výstava Martina Vernera – Úhel pohledu

Přijďte se podívat na výstavu Martina Vernera, absolventa katedry slavistiky FF UP (2011–2016). Sjednocujícím prvkem jeho práce je zachycení jedinečnosti a kouzla okamžiku. Dominující melancholické kompozice umocněné černobílou fotografií evokují pocit osamění a ticha. Samota, téma, které se dotýká každého z nás: lze ještě najít místo, kde je člověk opravdu sám? A dokážeme být vlastně v dnešní době sami se sebou a sami sebou? Na výstavě je představen průřez dosavadní tvorbou, rozdělen do několika celků.

Výstava, kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci se Studium Artium, potrvá do do 27. března 2020.