Výstava Tomáš Machač | Kde zmizeli ptáci?

Tomáš Machač (*1999) v současnosti studuje Teorii a dějiny výtvarných umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve svém volném čase se věnuje kreativní tvorbě jako ilustraci či fotografii. Mimo jiné ho také fascinují fantasy a sci-fi náměty jakými jsou andělé a démonické bytosti či dystopické vize budoucnosti, které se promítají do jeho další tvorby.

Výstava vznikla jako výsledek zájmu o pochmurná dystopická témata a dokumentaci uhynulých živočichů, kteří byli nalezeni v městské zástavbě nebo v blízkém okolí měst. Smrt tohoto druhu nás obklopuje na každém kroku den co den, avšak pokud se jedná o jiný druh, než je ten lidský, málokomu to není lhostejné. Cílem výstavy je tedy věnovat pozornost čím dál většímu úhynu zdánlivě nepodstatných živočišných druhů, jako jsou například ptáci, kdy tento úbytek nevyhnutelně vede k narušování vah ekosystému naší planety.

Termín konání výstavy: 4. – 22. 4. 2022

Vernisáž: 4. 4. 2022 | 16:30
 
 


©  UPoint – Informační centrum a obchod UP | 2015 — 2020 | admin