Padlí kulturních a planě rostoucích rostlin

Aleš Lebeda a kolektiv

Monografie je komplexně zaměřena na problematiku padlí, tedy hub z řádu Erysiphales parazitujících na rostlinách. Je určena nejen biologům, mykologům, fytopatologům a rostlinolékařům, ale i praktickým zemědělcům, zahradníkům, lesníkům, zahrádkářům a všem ostatním, kteří mají zájem o přírodu a poznatky týkající se rostlin a jejich parazitů. Obecná část knihy čtenáře seznamuje s taxonomií a fytogenezí padlí, jejich geografickým rozšířením, biologií, ekologií a epidemiologií, infekčním procesem a mechanismy interakce rostlina-patogen, včetně mechanismů rezistence. Speciální část je koncipována podle hlavních skupin zemědělských a zahradnických plodin jako hostitelů padlí. Každá kapitola má obrazovou přílohu – symptomy napadení, mikroskopické snímky patogenů, ale i řada perokreseb.
 
290 Kč

Autor

Aleš Lebeda je vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog na přírodovědecké fakultě katedry botaniky Univerzity Palackého v Olomouci. Působí jako vedoucí oddělení fytopatologie a mikrobiologie. Zaměřuje se na mykologii, fytopatologii a fylogenezi a systém nižších rostlin.