Ježíšovo vzkříšení v evangeliích

Petr Mareček

Tato studie nabízí výklad závěrečných kapitol čtyř kanonických evangelií (Mt 27,62-28,20; Mk 16 Mk 16,1-8[9-20]; Lk 24,1-53; Jan 20,1-21,25), které obsahují velikonoční vyprávění. Kniha je rozdělena do čtyř částí, které vykazují stejné uspořádání. Každá část je věnována vyprávění o Ježíšově vzkříšení v jednom kanonickém evangeliu. Úvodní kapitola každé části poskytuje základní informace o daném evangeliu, tj. seznamuje s okolnostmi jeho vzniku a s jeho hlavními literárními a teologickými charakteristikami. Následující kapitoly v každé části nabízí exegezi jednotlivých perikop velikonočních vyprávění v evangeliích. Každá perikopa je nejprve projednána z hlediska textové kritiky. Pak je nabídnuto strukturální uspořádání textu.
 
241 Kč

Autor

Petr Mareček je docent na katedře biblických věd CMTF UP. Zaměřuje se na biblickou teologii, zvláště na evangelia.