Dějiny blízké budoucnosti

Pavel Nováček

Kniha Dějiny blízké budoucnosti je souborem článků zaměřených na životní prostředí, udržitelný rozvoj, migraci a další aktuální témata globálního rozsahu. Články byly publikovány v letech 2015-2020 v Lidových novinách.

349 Kč

Autor

Pavel Nováček vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého (obor Ochrana přírodního prostředí). V roce 1990 se vrátil zpět na Univerzitu Palackého v Olomouci, kde působí dodnes. Od roku 2007 je vedoucím Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP.