Dějiny blízké budoucnosti

Pavel Nováček

Kniha Dějiny blízké budoucnosti je souborem článků zaměřených na životní prostředí, udržitelný rozvoj, migraci a další aktuální témata globálního rozsahu. Články byly publikovány v letech 2015–2020 v Lidových novinách.

349 Kč

Autor

Pavel Nováček vystudoval obor Ochrana přírodního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a poté pracoval pět let v Ústavu krajinnej ekológie SAV v Bratislavě a Nitře. V roce 1990 se vrátil zpět na Univerzitu Palackého v Olomouci a od roku 2007 je vedoucím Katedry rozvojových a environmentálních studií. Profesně se orientuje na globální environmentální problémy, udržitelný rozvoj a studia možných budoucností (foresight). Založil studijní obor Mezinárodní rozvojová studia.