Zvlčení

Antonín Bajaja

Próza Zvlčení nahlíží do života dvou rodin: lidské a vlčí. Tu vlčí vyhnali lovci a pastevci ze Slovenska do moravských Karpat, kde se postupně zabydluje. Protože se chová obezřetně, žijí rodiny odděleně, každá ve vlastním světě. Jejich příběhy se však pokradmu přibližují, až dojde k tajemnému prolnutí. A kdesi v pozadí je slyšet baladický tón starých legend.

259 Kč

Kategorie: ,

Autor

Ačkoliv Antonín Bajaja vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně a poté pracoval jako zootechnik, nastoupil v roce 1991 do redakce Československého rozhlasu v Brně a dále pracoval jako redaktor časopisů Prostor a Týden a rádia Svobodná Evropa. Od roku 1996 vyučuje tvůrčí psaní na katedře bohemistiky FF UP, stejnou disciplínu učil v letech 1999–2004 také na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Knižně debutoval v roce 1982 prózou Mluviti stříbro, dále je autorem próz Duely, Zvlčení nebo Na krásné modré Dřevnici.