Základy managementu

Lenka Cimbálníková

Učební text čtenáře provede základním okruhem informací z managementu. Zaměřuje se na základní manažerské činnosti a vybrané manažerské techniky, které jsou využitelné v jednotlivých oblastech činnosti manažera. Text je rozdělen do sedmi hlavních kapitol, které odpovídají jednotlivým manažerským činnostem, odborný text je doplněn 25 vybranými manažerskými technikami. Každá kapitola obsahuje studijní cíle, otázky k zamyšlení, kontrolní otázky sloužící k ověření pochopení studia a korespondenční úkoly zaměřené na aplikaci získaných znalostí v praktických příkladech.
 
199 Kč

Autorka

Lenka Cimbálníková působí jako odborná asistentka na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP. Lektorsky se zaměřuje na oblast managementu, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání dospělých. Průběžně je zapojena do realizace téměř dvaceti projektů se zaměřením na další vzdělávání, management, zvyšování kvality. Vydala několik odborných publikací, podílí se na činnosti asociací a sdružení, zaměřených na rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání dospělých. Stála u vzniku festivalu vzdělávání dospělých Aeduca a je jeho ředitelkou. Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého v Olomouci byla roce 2011 oceněna bronzovou medailí rektora.