Výbor z díla II.

Josef Ludvík Fischer

Druhý svazek Výboru z díla J. L. Fischera navazuje na svazek první, vydaný v roce 2007 nakladatelstvím Academia a Univerzitou Palackého v Olomouci. První svazek představil práce filosofické a sociologické vzniklé od samých začátků publikační činnosti J. L. Fischera až do vypuknutí druhé světové války, druhý svazek obsahuje jejich pokračování, které autor napsal až po svém návratu z exilu v r. 1945. Částečnou výjimkou je kniha Tři stupně, přetištěná v tomto svazku, jejíž některé kapitoly vznikly už v době předválečné, avšak autor je začlenil do tohoto svazku zcela organicky. Až na tuto výjimku představují práce publikované v tomto svazku výsledek myslitelského úsilí J. L. Fischera od roku 1945 až do jeho náhlé smrti v roce 1973.
 
320 Kč 150 Kč