Výbor z díla I.

Josef Ludvík Fischer

Prvý svazek Výboru z díla J. L. Fischera přináší texty z prvého období autorovy tvorby, tj. texty publikované mezi dvěma světovými válkami. Předkládaný výbor není kritickým vydáním spisů J. L. Fischera jako spíše prvým pokusem zpřístupnit zájemcům a čtenářům Fischerovo dílo v jeho shrnující podobě. Motivací k vydání bylo zprostředkovat čtenáři autentické setkání s mnohdy méně dostupnými texty a s jejich stylem. Ve vztahu k jazyku lze zdůraznit svébytný jazykový projev J. L. Fischera, který může být dnes hodnocen jako archaický, knižní či nezvyklý. Jeho přijetí ponecháváme na čtenáři. Prvý svazek Výboru z díla J. L. Fischera obsahuje jak práce již dříve publikované knižně, tak práce publikované ve sbornících či časopisech (příkladem Česká mysl, Index, Sociologická revue).
 
380 Kč 150 Kč