V mezích přípustnosti

Milan Hain a kol.

Kniha se skládá z pěti kapitol, které popisují cenzurní a autocenzurní praxe v různých historických kontextech. Milan Hain popisuje vliv hollywoodských autocenzurních mechanismů na exilovou tvorbu Huga Haase. Milan Cyroň se zabývá represivními opatřeními na půdě Československého filmu v Bratislavě v letech 1957-1959. Vladimír Suchánek se prostřednictvím osobních vzpomínek a deníkových záznamů vrací k vlastním režijním aktivitám a popisuje, jakou roli v nich sehrála sovětská a československá cenzura. Eva Chlumská zkoumá americký snímek Zkrocená hora, který se kvůli svému námětu stal předmětem kontroverzí a v řadě případů i cenzury. A konečně Jana Jedličková se zaměřuje na televizní seriál Spartakus, který vznikl se záměrem provokovat, ale zároveň musel být na mnoha úrovních cenzurován.
 
191 Kč

Autor

Milan Hain je filmový historik a pedagog. Působí jako odborný asistent a vedoucí filmové sekce na Katedře divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřuje se na historiografii filmu, klasický Hollywood (cca 1927–1960), exilový film, film noir, hollywodský hvězdný systém a star studies.