Středověká města Asýrie

Karel Nováček

Kniha se věnuje málo probádanému tématu: vývoji, podobě a funkci měst v severním Iráku – historické Asýrii – v době od příchodu islámu do začátku 20. století, zejména z pohledu archeologie. Výzkumu těchto otázek se přednostně věnuje česká archeologická mise, která v severním Iráku a Kurdistánu působí od roku 2006. Nejmladší fáze asyrských měst nabízí fascinující příběh prosperity a růstu, jenž byl společným dílem tradičních křesťanských komunit a chalífátu, ale také hlubokého úpadku v důsledku klimatických změn a společenského neklidu. Stopy těchto procesů lze odhalovat průzkumem zaniklých měst, ale i pod povrchem moderních metropolí.

590 Kč

Autor

Karel Nováček působí na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Zabývá se archeologií středověku, zejména středověkého zastavěného prostředí.