Strategické řízení

Lenka Cimbálníková

Text Strategické řízení s podtitulem Proč je želva rychlejší než zajíc vychází ze známé Ezopovy bajky a charakterizuje přístupy managementu. Chceme, aby se organizace rozvíjela po skocích a krátkozrace,a nebo postupně s dlouhodobým výhledem? Publikace je určena těm manažerům, kteří vnímají významnou roli strategického managementu, a zprostředkovává jim postupy a doporučení pro jeho realizaci ve firemní praxi.
 
193 Kč

Autorka

Lenka Cimbálníková působí jako odborná asistentka na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP. Lektorsky se zaměřuje na oblast managementu, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání dospělých. Průběžně je zapojena do realizace téměř dvaceti projektů se zaměřením na další vzdělávání, management, zvyšování kvality. Vydala několik odborných publikací, podílí se na činnosti asociací a sdružení, zaměřených na rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání dospělých. Stála u vzniku festivalu vzdělávání dospělých Aeduca a je jeho ředitelkou. Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého v Olomouci byla roce 2011 oceněna bronzovou medailí rektora.