Staroměstský kámen v korespondenci Vojtěcha Tkadlčíka

Denisa Jensenová, Miroslav Vepřek

Staroměstský kámen v korespondenci Vojtěcha Tkadlčíka s vybranými odborníky pojednává o vývoji problematiky takzvaného Staroměstského kamene, který byl objeven v 80. letech 20. století v archeologické lokalitě Staré Město u Uherského Hradiště. Jednalo se o úlomek pískovce, který na svém povrchu nesl jasně viditelné vrypy. Právě ty se staly předmětem několik let se táhnoucí diskuze v řadách filologů, archeologů a historiků. Pozadí této problematiky načrtáváme na podkladě korespondence jednoho z nejvýznamnějších slavistů 20. století, Vojtěcha Tkadlčíka.

169 Kč

Autor

Miroslav Vepřek je český jazykovědec, slavista, básník a hudebník. Studoval na Katedře bohemistiky FF Univerzity Palackého a v současné době zde působí jako docent. V letech 2015–2022 katedru i vedl. Zaměřuje se na staroslověnštinu, diachronní slavistiku a církevní slovanštinu české redakce. Mimo odborné a badatelské činnosti se věnuje též hudbě, je součástí folkové a bluesové kapely Alibaba.