Sestry

Kamila Hladká

Jaké je to nemít muže a dítě? Je jejich víra pevná, nebo o ni musí stále bojovat? Odkud rostou kořeny západní vzdělanosti a tradice? Lze zpřetrhat neblahé dědictví komunismu? Je možné vnitřní svobodu svázat a uzavřít do cely? Mají z něčeho strach? Je důležitější krása, nebo služba? Lze porozumět bez naslouchání? Co si myslí o společnosti včera, dnes a zítra? A jedí o půlnoci čokoládu?

Báli byste se zeptat?

Autorizované rozhovory se čtyřmi generacemi řeholních sester sledují každodenní život těchto žen v dobách komunistického Československa i v současnosti a přinášejí autentický vhled do jejich tichých, avšak výjimečných osudů.

358 Kč

Autor

Kamila Hladká je absolventka doktorského studia České filologie na FF UP, editorka a iniciátorka řady původních českých knižních projektů a majitelka nakladatelství Dcera sestry. Za knihu Hornické vdovy byla nominována na cenu Magnesia Litera v kategorii publicistika.