Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století

Jana Burešová

Práce zdaleka není jen registrací či analýzou ženského hnutí, vyplňuje současně jednu ze závažných mezer, které dosud existovaly ve studiu charakteru české společnosti první poloviny 20. století.

325 Kč

Autor

Jana Burešová vystudovala historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a v současné době zde působí jako profesorka. Odborně se věnuje dějinám 20. století, zabývá se zejména postavením žen ve společnosti, gender history, emigrací a exilem a regionálními dějinami.