Pohled na bezdomovství v České republice

Pavel Kliment, Vít Dočekal

Tato publikace se zaměřuje na zastávané postoje vůči bezdomovcům a zkušenost s přímým či skrytým bezdomovstvím. Text nastiňuje stereotypizovaný obraz o lidech bez domova a jejich dílčích charakteristikách. Získaná data z popsaného výzkumného šetření mohou posloužit různým skupinám na rozličných úrovních – např. v rámci osvětové činnosti, formálního vzdělávání, profesního vzdělávání sociálních pracovníků či v průběhu navozování vztahu mezi pomáhajícími a bezdomovci.
 
180 Kč

Autoři

Pavel Kliment a Vít Dočekal byli v době vydání publikace odbornými asistenty na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie UP.