Pohled na bezdomovství v České republice

Pavel Kliment, Vít Dočekal

Tato publikace se zaměřuje na zastávané postoje vůči bezdomovcům a zkušenost s přímým či skrytým bezdomovstvím. Text nastiňuje stereotypizovaný obraz o lidech bez domova a jejich dílčích charakteristikách. Získaná data z popsaného výzkumného šetření mohou posloužit různým skupinám na rozličných úrovních – např. v rámci osvětové činnosti, formálního vzdělávání, profesního vzdělávání sociálních pracovníků či v průběhu navozování vztahu mezi pomáhajícími a bezdomovci.

180 Kč

Autoři

Pavel Kliment vystudoval andragogiku a psychologii a od roku 1997 vyučuje na vysokých školách. Profesně se zajímá o marginalizované skupiny jako jsou nositelé duševních poruch, migranti, lidé bez domova a jedinci z odlišného sociokulturního prostředí.

Vít Dočekal působí jako odborný asistent na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF Univerzity Palackého.