Podnebí Olomouce

Miroslav Vysoudil

Kniha Podnebí Olomouce shrnuje dostupné poznatky o podnebí Olomouce a nejbližšího okolí. Svým rozsahem i obsahem je v současnosti jedinou v České republice. Úvodní kapitoly jsou věnovány problematice studia městského podnebí a historii meteorologických měření a pozorování v Olomouci a okolí. Stěžejní část knihy obsahuje popis režimu hlavních meteorologických prvků v Olomouci v období 1961-2010, na který navazuje prezentace výsledků získaných účelovým měřením v Metropolitní staniční síti Olomouc (MESSO).Byly použity netradiční metody, a to mobilní měření a pozemní termální monitoring. Pozornost byla věnována výskytu nebezpečných meteorologických jevů, dlouhodobému kolísání teploty vzduchu a srážek v Olomouci a také využití měření v MESSO pro potřeby ochrany obyvatel.

286 Kč

Autor

Miroslav Vysoudil působí jako docent na katedře geografie PřF UP.