Péče on-line v psychosociálních oborech

Leona Jochmannová a kolektiv

Pandemie COVID-19 významně urychlila definování distanční formy péče při práci s klienty a pacienty. Tato odborná monografie nabízí propojení analýz četných zahraničních zdrojů s originálním českým výzkumem a konkrétními odbornými zkušenostmi z praxe.

Text přehlednou formou přináší postupy a možnosti distančního (on-line) kontaktu s klienty napříč zdravotnickými, sociálními a pedagogicko-psychologickými obory. Odborníci z pomáhajících profesí v knize naleznou konkrétní metodické postupy na poskytování on-line psychoterapie, poradenství, mediace, supervize i psychologického vyšetření. Zdůrazněny jsou limity, hranice i rizika vyplývající z tohoto druhu poskytované péče.

Kniha je určena pro klinické, školní i poradenské psychology, pracovníky v sociálních službách, krizové interventy, psychoterapeuty a další pomáhající profese.

399 Kč

Autor

Leona Jochmannová od roku 2018 působí na katedře psychologie FF, kde rovněž vystudovala jednooborovou psychologii. Dlouhodobě se specializuje na oblast dětské psychologie a problematiku attachmentu. Výzkumně i publikačně se zabývá diagnostikou a léčením následků traumatu u dospělých i dětí. Od r. 2006 má v Olomouci vlastní klinickou praxi a je zakladatelkou dobrovolnických programů 5P v Kroměříži a v Olomouci, jako psycholog pracovala např. v oblasti problematiky závislostí a poruch chování v P-centru Olomouc a ve Středisku výchovné péče v Kroměříži.