Ornamenta episcopi: Liturgická roucha olomoucké katedrály

Jitka Jonová, Radek Martinek

Publikace představuje vývoj katedrály a zvláště dochovaných parament v historickém kontextu. Katalog představí vývoj liturgických parament největší moravské kolekce církevních rouch od 17. stol. do 1. pol. 20. stol., zahrnuty jsou např. i aspekty kulturní výměny mezi českými zeměmi a středoevropským a západoevropským regionem (paramenta byla objednávána např. také z Říma).

600 Kč

Autor

Jitka Jonová je teoložka, historička a historička umění, přednáší na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřuje se na církevní dějiny 19. a 20. století, papežskou diplomacii, dějiny liturgie, liturgické reálie a církevní památkovou péči.

Radek Martinek je kněz a historik umění. Zaměřuje se na dějiny bohoslužebného a stavovského odívání duchovenstva, znalectví tkaných a vyšívaných textilií a na ochranu církevních památek.