Olomoučtí Němci 1918–1938

Martin Hájek

Kniha Olomoučtí Němci 1918–1938 se zabývá vybranými aspekty německé menšiny v Olomouci v době první Československé republiky. Zaobírá se i demografickými poměry ve městě se zvláštním zaměřením na národnostní vztahy. Hlavní část knihy je věnována Němcům a česko-německým vztahům v komunální politice. V této části je sledován chronologický vývoj komunální politiky, vybraná témata (jazykové spory a městský rozpočet) jsou zpracována samostatně. Stručně jsou popsány i životopisy a politická činnost jednotlivých aktérů německé politiky. Spolkový život je ukázán na příkladu několika významných německých spolků. V knize je představen i německojazyčný periodický tisk. Dále jsou popsány politické konflikty ve školství, vývoj německého školství, školská správa a systém německých škol ve městě. Stručně je vylíčena i činnost Německé veřejné knihovny.

350 Kč

Autor

Martin Hájek je knihovník a historik se zaměřením na dějiny německé menšiny v Česku a lokální dějiny. Studoval na Masarykově univerzitě a poté v roce 2018 získal na Univerzitě Palackého doktorský titul. V letech 2012–2021 pracoval pro Vědeckou knihovnu v Olomouci.