O německy psané literatuře pražské, moravské a židovské

Ingeborg Fialová-Fürstová

Předkládaná monografie zahrnuje 17 kapitol, jež jsou tematicky i metodologicky provázány a zahrnují období od romantiky a biedermaieru přes realistickou a naturalistickou literaturu konce 19. a začátku 20. století až k dílům napsaným po roce 1945. Lokálně a regionálně se pohybují mezi literaturou centrálního Německa a Rakouska, ale zaměřují se především na literární tvorbu pražskou a moravskou, přičemž v centru pozornosti stojí literatura německy píšících židovských autorů. Kniha je určena nejen pro akademickou, ale i širší čtenářskou veřejnost.
 
250 Kč

Autorka

Ingeborg Fialová-Fürstová je profesorka na katedře germanistiky FF UP. Věnuje se především expresionismu, pražské a moravské německy psané literatuře a německému romantismu.