Muslimové v Česku

Daniel Topinka (ed.)

Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Odborná publikace přináší výsledky řady sociologických a antropologických výzkumů týkajících se etablování muslimů a islámu v českém prostředí, které proběhly v rámci výzkumu „Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném prostoru“. Předkládá informace z perspektivy sociálně-vědního poznání a je příspěvkem do diskuse, která se v české společnosti v posledních letech rozpoutala.
 
445 Kč

Autor

Daniel Topinka je vyučujícím na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP. Islámem se výzkumně zabývá od roku 2006. Kniha, na níž Topinka spolupracoval s dalšími čtrnácti kolegy, přináší výsledky bádání, které se uskutečnilo v letech 2013 až 2016.