Mozaikou Íránu: S průvodkyní po fascinující zemi plné kontrastů

Lenka Hrabalová

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o Íránu, najdete v knize Lenky Hrabalové Mozaikou Íránu. V úvodních kapitolách se seznámíte s islámem, Íránem, Persií a základními historickými milníky této části světa. První část Na křižovatce dějin se věnuje zajímavým kapitolám íránské historie, jako je například výstavba legendárního Esfahánu či počátky americko-íránského nepřátelství. Druhá část Tisíce tváří Islámské republiky se zabývá íránskou společností. Náboženskými skupinami, etniky, ale také sexualitou v Íránu či islámskými zákony. Třetí část Všechny kouty země je zasvěcená různým regionům Íránu a jejich specifikům, jako jsou například římské památky, pašování alkoholu v pohraničí či kontinuální boj pouštního národa o vodu. Čtvrtá část Okem cestovatelky je dedikována každodenním zážitkům na íránské ulici, ale také zmrzlině, charitě či lázním. Autorka se nevyhýbá ani otázkám, které zajímají návštěvníky jejích přednášek – mnohoženství, alkoholu či islámského práva. Do knihy se promítá autorčina láska k historii a kultuře, ale zejména k místním lidem, mezi kterými má mnoho přátel.

598 Kč

Autor

Lenka Hrabalová pracuje jako průvodce pro několik cestovních kanceláří a své znalosti a zkušenosti z řady zemí islámského světa zužitkovává při psaní textů pro česká média a při spolupráci na řadě vzdělávacích projektů. Doktorské studium absolvovala na FF Univerzity Palackého. Ve svém výzkumu se zabývala tématem ničení kulturních památek v muslimských zemích.