Mencius

Ivo Pajorek 

První úplný český překlad jednoho ze stěžejních konfuciánských textů z klasické čínštiny. Kniha Mencius byla společně s Konfuciovými Hovory, Velkým učením a Doktrínou středu zařazena mezi tzv. Čtyři knihy, jejichž znalost byla po dlouhá staletí ověřována u čínských úřednických zkoušek. Obsahuje dialogy Mistra Menga neboli Mencia (372–289 př. n. l.) s různými postavami, včetně jeho žáků a panovníků z období Válčících států, které se tento „putující filosof“ snažil přesvědčit k tomu, aby nastoupili cestu pravého krále v souladu s konfuciánskými principy lidskosti a správnosti. Mencius se vyjadřuje k rozmanitým tématům, od spravedlivé vlády a náležité státosprávy přes lidskou přirozenost až po konkurenční nekonfuciánská učení, jež se snaží pečlivě vystavěnými argumenty vyvracet. Překlad doprovází stručný úvod, bibliografie a poznámkový aparát, který usnadňuje orientaci v textu i čtenářům-nesinologům.

290 Kč

Autor

Ivo Pajorek získal magisterský titul na Katedře asijských studií FF Univerzity Palackého a pokračuje zde v doktorském studiu. Zabývá se klasickou čínštinou a čínskou filosofií. V současné době také pracuje jako překladatel z čínštiny, angličtiny a němčiny.