Mediální výchova v rodině

Zdeněk Sloboda

Kniha si klade za cíl zpřehlednit oblast mediální výchovy a rozšířit diskusi o ní mimo oblast školství, jelikož s médii se děti setkávají především a nejdříve v rodině. Ačkoliv je mediální výchova nepopiratelně prostor interakce mezi rodiči, dětmi a samotnými médii, kniha se zaměřuje především na rodiče – konkrétně na nástroje, kterými mohou mediální vychovávání svých dětí realizovat. V tomto ohledu jde především o možnosti záměrného působení, které se nejčastěji objevuje v podobě pravidel, která například zakazují či povolují užívání určitých médií nebo konzumaci určitých obsahů, dále jde o výchovně motivované diskuse s dětmi o médiích nebo společné užívání médií. Širším rámcem pro tyto nástroje jsou postoje k médiím, k jejich předpokládanému vlivu.
 
249 Kč

Autor

Zdeněk Sloboda, vyučující na katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP, je jedním z našich sociologů a mediálně známým bojovníkem za rovnost ve společnosti, má za sebou ale i několik let práce v médiích. Věnuje se tématu reprezentace genderu a tzv. sexuálních menšin.