Manažerská imaginace

Veronika Gigalová

Kniha přináší pohled na manažerské rozhodování, které – chceme-li je poznat neredukovaně a hlouběji mu porozumět — musíme také chápat v rámci dvou protikladných rovin – racionality a intuice. Mezi těmito kategoriemi nelze nalézt ostrou a jednoznačnou hranici, jakkoliv bývá manažerské rozhodování obecně chápáno jako čistě racionální proces. Publikace poukazuje na tvořivý přesah této racionální činnosti, a to prostřednictvím metafor používaných manažery při racionalizaci svých předchozích rozhodnutí. Individuální moment v rozhodnutí manažera v podobě znalostí a zkušeností, které tvoří jejich rozhodnutí, je provázen také emocemi a intuicí. A právě to činí z každého rozhodnutí specifickou a zcela jedinečnou záležitost.

225 Kč

Autor

Veronika Gigalová je odborná asistentka na Katedře sociologie a andragogiky na Filozofické fakultě UP.