Jezuitský konvikt

Jiří Fiala a kol.

Na obsáhlé publikaci se podílela řada autorů, kteří podrobně přibližují historii budovy někdejšího jezuitského konviktu, která po více jak 200 letech a rozsáhlé rekonstrukci opět slouží civilním účelům. Nevrací se sice přesně k původnímu účelu, jemuž byla v období existence staré olomoucké univerzity určena, neslouží ubytování studentům, ale její atraktivní prostory se otevřely pro moderní pracoviště, která spojují uměnovědné obory s uměleckou tvorbou. Kniha je obsáhlá, s bohatou obrazovou přílohou.
 
595 Kč

Autor

Jiří Fiala je emeritní univerzitní profesor dějin české literatury na Katedře bohemistiky FF Univerzity Palackého. Orientuje se na českou literaturu 18. a 19. století, folkloristiku, textologii a ediční technika. Rovněž se věnuje regionálním dějinám a kulturní historii Olomoucka, zdejší hudební kultuře a písňovému folkloru. Podílel se na vzniku několika desítek vědeckých i popularizačních knih.