Jezuitský konvikt

Jiří Fiala a kol.

Na obsáhlé publikaci se podílela řada autorů, kteří podrobně přibližují historii budovy někdejšího jezuitského konviktu, která po více jak 200 letech a rozsáhlé rekonstrukci opět slouží civilním účelům. Nevrací se sice přesně k původnímu účelu, jemuž byla v období existence staré olomoucké univerzity určena, neslouží ubytování studentům, ale její atraktivní prostory se otevřely pro moderní pracoviště, která spojují uměnovědné obory s uměleckou tvorbou.
 
595 Kč