Jazykové vzdělávání dospělých imigrantů

Milena Öbrink Hobzová

Monografie Jazykové vzdělávání dospělých imigrantů v České republice a ve Švédsku se zabývá jazykovým vzděláváním dospělých imigrantů v České republice a ve Švédsku. Na pozadí migrace a integrace zasazuje jazykové vzdělávání dospělých přistěhovalců do celoživotního učení, poukazuje na jejich novou životní situaci, která se dále promítá do jejich zvláštností ve vzdělávání a jejich motivaci. Zároveň se monografie věnuje roli lektora v dalším vzdělávání. Rovněž představuje historii a současnou podobu jazykového vzdělávání dospělých přistěhovalců nejen v České republice, ale také ve Švédsku. Publikace prezentuje a analyzuje výzkum realizovaný v roce 2012 v bezplatných jazykových kurzech v České republice a ve Švédsku. Výsledky jsou srovnávány v rámci České republiky a Švédska a interpretovány s přesahy do pedagogické teorie a praxe.
 
200 Kč 100 Kč

Autorka

Milena Öbrink Hobzová působí jako odborná asistentka na katedře křesťanské výchovy CMTF UP.