Houby a houbám podobné organismy v biotechnologiích

Aleš Lebeda a kolektiv 

Kniha představuje houby a vzhledově houbám podobné organismy, které k nim byly dříve řazeny, jako nedílnou součást lidského života a jídelníčku. Ve třinácti kapitolách najde čtenář poprvé soustředěny informace nejen z oblasti mykologie, ale i mnoha dalších oborů, které souvisejí s cílenou výrobou koncových produktů (potravin, nápojů, léčiv, biopreparátů atd.) založených na využití jednobuněčných i mnohobuněčných vláknitých forem hub. Kniha poskytuje ucelený netradiční pohled do světa hub a biotechnologií. Doporučujeme ji všem zájemcům o danou problematiku; jako zdroj informací může pomoci studentům středních a vysokých škol zaměřených na biologii, mikrobiologii, biotechnologie, lékařství a farmacii, potravinářství a širokou škálu zemědělských věd, kde mají houby své významné uplatnění.

300 Kč

Autor

Aleš Lebeda je vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog na přírodovědecké fakultě katedry botaniky Univerzity Palackého v Olomouci. Působí jako vedoucí oddělení fytopatologie a mikrobiologie. Zaměřuje se na mykologii, fytopatologii a fylogenezi a systém nižších rostlin.