Filozofická logika: nová cesta?

Pavel Materna, Jan Štěpán

Úvod do transparentní intenzionální logiky.

Titul této práce je troufalý. Vyvolává představu jakési revoluce v logice. Ve skutečnosti jde o docela konzervativní snahu zachovat ty hodnoty, které jsou spjaty s „klasickou“ logikou od dob jejího vzniku až po vznik moderní logiky. 

104 Kč

Autor

Jan Štěpán je český logik původem z Přerovska. Od roku 1990 působil jako vedoucí katedry filozofie na Filozofické fakultě UP. Vědeckou práci rozvíjí ve dvou liniích: matematicko-informatické (aplikace matematických metod v ekonomii, softwarové inženýrství) a filozoficko-logické (deontická logika, principy výstavby a struktury normativních systémů, noetické a ontologické podmínky normotvorby, transparentní intenzionální logika). V současnosti se věnuje především problematice dedukce, logice možných světů a rekonstrukci filozofické logiky.