Filmouka

Petr Pláteník (ed.)

Průvodce filmovou a audiovizuální výchovou nejen pro základní školy, primárně zamýšlený jako výukový a studijní materiál pro učitele i studenty (žáky). Příručka je vhodná jak pro samostatný předmět věnovaný audiovizi, tak pro využití v jiných předmětech (český jazyk a literatura, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova). Zároveň může sloužit jako samostatná kniha pro zvídavé čtenáře. Součástí je multimediální platforma pro učitele i studenty s filmovými ukázkami, obrazovými materiály a pracovními listy, interaktivně propojená s učebnicí prostřednictvím QR kódů. Přestože je na českých školách možné učit předmět Filmová/audiovizuální výchova již 10 let, není téměř vůbec rozšířen. Jedním z důvodů jsou právě chybějící učebnice, které by učitelům dokázaly pomoci srozumitelně vysvětlit otázky související s filmovou tvorbou, recepcí a reflexí.

Na výtvarné podobě této bohatě ilustrované publikace se podílel mj. známý grafik Jaromík Švejdík (Jaromír 99). 

Projekt vznikl pod hlavičkou Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, která od roku 2017 pomáhá zlepšovat podmínky pro realizaci audiovizuální výchovy na českých školách.

550 Kč

Autor

Petr Pláteník vystudoval Pedagogickou fakultu (český jazyk a literatura a občanská výchova) a Filozofickou fakultu (bohemistika a filmová věda) Univerzity Palackého v Olomouci. Studium na filmové vědě uzavřel obhajobou diplomové práce na téma Výuka audiovize u nás a v zahraničí. Věnoval se tvorbě výukových a didaktických materiálů pro projekt Mediální výchova a několik let externě spolupracoval s Českým rozhlasem.