Digesta Iustiniani

Digest, Iustiniani Digesta, Digesta seu Pandectae, Digesta Iustiniani Augusti. Všechna tato jména patří jedné knize, knize s ohromným významem a dopadem na západní společnost a myšlení.

Digesta jsou souborem právních textů, který vznikl v šestém století. Jsou výsledkem několika let kompilační práce právníků vedených Tribonianem. Na rozkaz císaře Justiniána I. a za použití práce autorů jako byl Ulpianus či Papinianus tenhle tým kategorizoval a systematizoval veškeré právní vědění dané doby.

Z tohoto faktu plyne jeden z názvů Pandectae, z řeckého pan-dectes, tedy vše-obsahující.

Římské právo se stalo základem všech západních právních systémů a hrálo významnou roli i v jejich dalším vývoji až doposud.

Více se dozvíte v článku Žurnálu UP a na stránkách spolku Nugis Finem, který tuto knihu vydává.

2 299 Kč