Digesta Iustiniani

Digest, Iustiniani Digesta, Digesta seu Pandectae, Digesta Iustiniani Augusti. Všechna tato jména patří jedné knize, knize s ohromným významem a dopadem na západní společnost a myšlení. Jedna z nejvýznamnějších knih světa, základní kámen všech západních právních systémů. Se stylovým tradičním designem a s maximálním důrazem na kvalitu. 

Digesta (řecky Pandektai) jsou jednou z nejstarších knih světa. Zároveň se jedná o text, který je nesmírně významný pro celé západní myšlení. Je nicméně poměrně nesnadné získat výtisk, aniž by člověk musel zaplatit astronomické částky za historickou edici této knihy.

Digesta jsou souborem právních textů, který vznikl v šestém století. Jsou výsledkem několika let kompilační práce právníků vedených Tribonianem. Na rozkaz císaře Justiniána I. a za použití práce autorů jako byl Ulpianus či Papinianus tenhle tým kategorizoval a systematizoval veškeré právní vědění dané doby. Z tohoto faktu plyne jeden z názvů Pandectae, z řeckého pan-dectes, tedy vše-obsahující.

Římské právo se stalo základem všech západních právních systémů a hrálo významnou roli i v jejich dalším vývoji až doposud. Digesta jsou navíc druhou nejpublikovanější knihou vůbec, hned po Bibli.

Více se dozvíte v článku Žurnálu UP a na stránkách spolku Nugis Finem, který tuto knihu vydává.

2 299 Kč