Czech it UP! 3 (úroveň B1, učebnice)

Darina Hradilová a kolektiv

Nová série učebnic češtiny pro cizince, která vznikla na základě aktuálních potřeb a plánů jazykového vzdělávání cizinců v češtině nejen na Univerzitě Palackého v Olomouci. Czech it UP! se inspirovalo moderním střihem učebnic oxfordského typu. Témata učebnice jsou přizpůsobena aktuálním společensko-kulturním otázkám a současné době. Nedílnou součástí učebnice a práce s ní jsou i rozšiřující pracovní sešity, a především koncept autorských fotografií, které učebnici doplňují, a výuková videa a audio nahrávky, které jsou přístupné na interaktivních webových stránkách projektu Czech it UP.

499 Kč

Autor

Darina Hradilová je bohemistka působící na Katedře bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Specializuje se na lexikologii, výuku češtiny jako cizího jazyka o ortografii. Je odbornou garantkou projektu Czech it UP.