Český exil v Austrálii (1948–1989)

Jaroslav Miller, Jana Burešová, Miloš Trapl

Dějiny českého exilu v Austrálii jsou dosud nevyprávěným příběhem mnoha individuálních osudů i moderní kolektivní paměti Čechů.
 
Austrálie se po druhé světové válce stala překvapivě zemí, která přijala největší počet exulantů z Evropy postižené komunismem a válečným běsněním. Poúnorový i později posrpnový exil z Československa zde představoval početně silnou a organizovanou komunitu, která se výrazně angažovala v boji proti komunismu. Český (a slovenský) exil vytvořil v Austrálii silnou subkulturu, která dala vzniknout řadě politických i uměleckých počinů a v níž vynikla řada silných osobností.
 
299 Kč
Katalogové číslo: 978807422519 Kategorie: ,

Autoři

Jaroslav Miller je český historik, od roku 2014 rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Odborně se zabývá urbánní problematikou, dějinami politického myšlení a v posledním období také otázkami českého a slovenského exilu.

Jana Burešová je v současné době profesorkou na katedře historie FF UP v Olomouci.

Miloš Trapl přednáší na katedře historie FF Univerzity Palackého, zaměřuje se zejména na politický systém 1. Československé republiky, politický katolicismus, český a slovenský exil po únoru 1948 a regionální dějiny.