Bezpečnost v kontextu osob se specifickými potřebami

Adéla Hanáková a kolektiv

Je možné stávající prostředí modifikovat či upravit tak, aby bylo subjektivně hodnoceno jako bezpečné pro osoby se specifickými potřebami? Jaké jsou atributy bezpečného prostředí pohledem vybraných studentů, rodičů dětí se specifickými potřebami, odborníků pracujících s klienty se specifickými potřebami či samotnými klienty se specifickými potřebami? Je v tématu bezpečnosti možné nalézt prostor pro speciálněpedagogickou intervenci? Na tyto a mnoho dalších otázek se snaží odpovědět tato publikace.

400 Kč

Autor

Adéla Hanáková působí jako odborná asistentka na Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP. Jejím vědecko-výzkumným zaměřením je logopedie, surdopedie, auditivně-verbální terapie, symptomatické poruchy řeči, speciální pedagogika a úprava prostředí pro osoby s specifickými potřebami.