Bez střechy nad hlavou. Empirická studie

Tomáš Lebeda, Helena Kubátová, Pavel Šaradín, Kateřina Hojgrová

Kniha se věnuje fenoménu bezdomovectví v Olomouci z několika pohledů. Prvním je pohled majoritní olomoucké společnosti na bezdomovectví a její bezdomoveckou komunitu. Jeho základem je analýza dat z dříve realizovaných sociologických šetření. Druhým je pohled akademické komunity Univerzity Palackého na olomoucké bezdomovectví, který vychází z reprezentativního šetření uvnitř univerzity. Třetím a hlavním je pohled dovnitř samotné bezdomovecké komunity. Na základě kvalitativních rozhovorů kniha představuje vnitřní fungování olomoucké bezdomovecké komunity, snaží se porozumět jejím vnitřním sociálním vztahům i postojům vůči majoritě. Cílem knihy je představit a porozumět, jak majorita smýšlí o bezdomovcích, jak bezdomovecká komunita reálně funguje a jak ona vnímá své okolí. Bez takového hlubšího porozumění je řešení bezdomovecké problematiky ve městě Olomouci jen těžko možné.

150 Kč

Autor

Tomáš Lebeda a Pavel Šaradín jsou čeští politologové. Působí na Katedře politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. Helena Kubátová vystudovala sociologii a andragogiku na UP a nyní přednáší na zdejší Katedře sociologie a andragogiky. Kateřina Hojgrová je studentkou doktorského programu na UP.