Bez střechy nad hlavou: Empirická studie bezdomovectví v Olomouci

Tomáš Lebeda, Helena Kubátová, Pavel Šaradín, Kateřina Hojgrová

Kniha se věnuje fenoménu bezdomovectví v Olomouci z několika pohledů. Prvním je pohled majoritní olomoucké společnosti na bezdomovectví a její bezdomoveckou komunitu. Jeho základem je analýza dat z dříve realizovaných sociologických šetření. Druhým je pohled akademické komunity Univerzity Palackého na olomoucké bezdomovectví, který vychází z reprezentativního šetření uvnitř univerzity. Třetím a hlavním je pohled dovnitř samotné bezdomovecké komunity. Na základě kvalitativních rozhovorů kniha představuje vnitřní fungování olomoucké bezdomovecké komunity, snaží se porozumět jejím vnitřním sociálním vztahům i postojům vůči majoritě. Cílem knihy je představit a porozumět, jak majorita smýšlí o bezdomovcích, jak bezdomovecká komunita reálně funguje a jak ona vnímá své okolí. Bez takového hlubšího porozumění je řešení bezdomovecké problematiky ve městě Olomouci jen těžko možné.

150 Kč

Autoři

Tomáš LebedaPavel Šaradín jsou čeští politologové. Působí na Katedře politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. Helena Kubátová vystudovala sociologii a andragogiku na UP a nyní přednáší na zdejší Katedře sociologie a andragogiky. Kateřina Hojgrová je studentkou doktorského programu na UP.