Demo

Workshop “Sebepoznání a sebeřízení”

 

Studentské kariérní a poradenské centrum u nás pořádá ve středu 11. listopadu 2015 od 9:00 workshop, v jehož rámci lektorka Mgr. Dita Palaščáková představí účastníkům metody a techniky sebepoznání a sebeřízení, které se využívají v personálně-diagnostické praxi, a naučí je „stavět“ na jejich silných stránkách.

Mgr. Dita Palaščáková je koordinátorkou Nadačního fondu UP, externí lektorkou, konzultantkou a trenérkou v oblastech strategického řízení a plánování, řízení a rozvoje lidských zdrojů, projektového managamentu a fundraisingu.

 

Kapacita workshopu je již obsazená, ale organizátorky v případě projeveného dalšího zájmu vypíší druhý termín.