Demo

Výstava výtvarného cyklu Proměny v přírodě

Přijměte pozvání na výstavu „Proměny v přírodě“, jejíž autorkou je studentka pedagogické fakulty Jarmila Marčišová.
 
Voda, to je všudypřítomný element, který v průběhu ročních období neustále mění své skupenství a svou nezměrnou silou ovlivňuje svět kolem nás. Výtvarný cyklus Proměny v přírodě zkoumá proudění vody a zároveň usiluje o zachycení změn, které její působení přináší. Jednotlivé obrazy jsou dílem koláží, dílem kresbou, jakousi hrou snažící se v barvách zachytit alespoň některé z tváří této životadárné tekutiny. Místy pastózní, v silných vrstvách zakrývající podklad, místy průhledná, taková je zvolená technika malby, kterou autorka umně kombinuje se strukturální kresbou.
 
Jarmila Marčišová už jako malá ráda navštěvovala galerie. Inspirována díly celé řady umělců se sama začala věnovat studijní kresbě, nejprve na základní umělecké škole, posléze na střední umělecké škole. Tématem, které upoutalo její pozornost, je vztah člověka a společnosti k technickým dílům. Ráda objevuje nové materiály, zkoumá jejich přirozenost a hledá vzájemné vztahy. Ve své tvorbě umně kombinuje koláže s kresbou. Jarmila Marčišová absolvovala studium dizajnu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, nyní je studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
 
Vernisáž výstavy se uskuteční 3. 4. 2017 v 17:00 v  prostorách UPointu. Úvodní slovo pronese Mgr. Silvie Novotná z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP, hudební doprovod zajistí studentská skupina Fluguit.
 
Výstava potrvá do 28. 4. 2017.
 
Exploze a imploze Vítr nad lipami