Demo

Výstava fotografií Lukáše Haberlanda

Přijměte pozvání na výstavu „Když fotografie mluví“, jejímž autorem je student filozofické fakulty Lukáš Haberland. Výstava fotografického cyklu úzce propojuje literární tvorbu s černobílou fotografií a přírodou. Jednotlivé snímky byly pořízeny na základě básní a povídek, které vytvořili přátelé, příbuzní i autor sám.

Lukáš Haberland se výtvarné tvorbě věnuje již od útlého dětství. Na různé zájmové kroužky odborně navázal studiem oboru Propagační grafika a výtvarnictví na střední odborné škole. Právě zde se poprvé setkal s černobílou fotografií, ovšem naplno jí propadl až poté, co mu dědeček věnoval přes třicet let starý fotoaparát na kinofilm Praktika MTL3.

Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého absolvoval bakalářský program Výtvarná tvorba – Historie, v současnosti studuje obor Historie na Filozofické fakultě UP a připravuje se na přijímací zkoušky na Akademii výtvarných umění v Praze, kde by rád navštěvoval ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky.

Vernisáž výstavy se uskuteční 21. února 2017 v 17:00. Průvodního slova se ujme Ing. Petr Zatloukal, vedoucí bakalářské práce Lukáše Haberlanda, z níž výstava vychází. O kvalitě této práce svědčí fakt, že v roce 2017 obdržela Cenu rektora UP.
 
Výstava potrvá do 31. března 2017. | Vernisáž se koná v rámci Akademických dnů Univerzity Palackého.