Demo

Včerejší UPhost byl fakt “boží”

Jak humanitní fakulta získává granty Technologické agentury ČR? Co dělá psycholog trpící mořskou nemocí na námořní plavbě, studující možnosti lidského letu na Mars? Jak se skloubí povolání faráře na rakouském venkově s děkanským řetězem v Olomouci? Jak se žije psychoterapeutovi v celibátu? A je slovenská katolická církev svatá?

Aneb včera nás navštívil náš osmý ‪#‎UPhost‬, děkan Cyrilometodějské teologické fakulty UP a ředitel univerzitního Institutu sociálního zdraví, pan Peter Tavel.

Děkujeme všem za účast, bylo to skvělé. Pokud jste nemohli přijít, můžete se brzy těšit na záznam rádia UP AIR.

UPhost Peter Tavel

UPhost Peter Tavel

UPhost Peter Tavel

UPhost Peter Tavel