Demo

Vánoční koledování s univerzitním sborem Ateneo

Přijďte se již tradičně naladit na svátky poslechem a zpěvem vánočních koled s univerzitním sborem Ateneo!

Vždy v pondělí 4.-18. prosince od 17:00 do 17:30 hodin před UPointem, v případě nepříznivého počasí uvnitř. Zpěvníčky budou na místě k dispozici.

Klidný adventní čas přeje tým UPointu & Smíšený komorní sbor Ateneo Univerzity Palackého v Olomouci.