Demo

Turistická známka Univerzity Palackého je na světě!

Máme skvělou zprávu pro všechny, kdo si z cest za poznáním rádi přivezou památku v podobě kulaté, dřevěné plakety s vypalovaným motivem navštíveného místa! Světlo světa spatřila turistická známka Univerzity Palackého v Olomouci!

Turistická známka s pořadovým číslem 2398 nese na jedné straně vyobrazení vstupního portálu rektorátu, na straně druhé logo univerzity. Současně se známkou byla vydána také turistická nálepka, která zachycuje budovu bývalého jezuitského konviktu, nynějšího Uměleckého centra UP.

Známka zastřešuje kampus Univerzity Palackého, který krom jiného sestává z celé řady historicky cenných a nadmíru zajímavých budov. Namátkou lze zmínit Tereziánskou zbrojnici, kde již 20 let sídlí Ústřední knihovna UP, již zmíněný jezuitský konvikt, rezidenci probošta olomoucké kapituly a kanovnické domy v ulici Křížkovského či přilehlé parkánové zahrady.

Turistická známka bude k dostání pouze v UPointu, a to za 35 Kč. Turistickou nálepku zájemci pořídí za 12 Kč.