Demo

Propagační materiály

Prostřednictvím UPointu si mohou jednotlivá univerzitní pracoviště objednat propagační předměty a tiskoviny v souladu s jednotným vizuálním stylem Univerzity Palackého. Materiály vhodné pro vnitřní potřeby pracovišť, partnery či hosty konferencí zajišťuje od návrhu až po dodání zboží UPoint ve spolupráci s oddělením komunikace UP. Více zde http://vizual.upol.cz/tiskoviny.html