Demo

Předprodej vstupenek na charitativní koncert Lenky Dusilové

Pokračujeme v podpoře Náruč dětem, o. s. – tentokrát nezveme na adventní punč na náměstí, ale do Reduty na koncert Lenky Dusilové a doufáme opět ve vaši hojnou spoluúčast.
Vstupenky u nás v předprodeji.

2016-03-dusilova-koncert-upoint